Poul Kinafarers Gaard
Ikke postsendt men beskrevet på adressesiden

Alstrøms Boghandel, Faaborg – 86072 (Stender)

Det farverige navn skyldes fynboen Poul Jacobsen, der i 1754 erhvervede et større bindingsværkshus ud til Østergade i Faaborg. Han var født i Svanninge nær Faaborg.  18 år gammel stod han til søs i håbet om at gøre sin lykke.

Poul Jacobsen avancerede hurtigt fra sejladsen med lokale Faaborg-skuder til en hyre på et af skibene under Asiatisk Kompagni i København. Tre gange gjorde han turen til Kina, hvilket gav ham tilnavnet Kinafarer. Han var mere end en dygtig sømand, for han købte for egen regning varer i Kina og solgte dem med god fortjeneste i hjembyen.

I 1744 blev han gift og løste borgerskab som købmand. Her lod han i et stort byggeri rejse et forhus i 18 fag bindingsværk i 2 etager. Intet af det er bevaret i dag. Alene et pakhus inde i gården giver et indtryk.

Faaborg var på det tidspunkt en stor handels- og købmandsby. Bl.a. havde Faaborg det største antal skibe af alle de fynske byer. Som så mange andre byer måtte Faaborg opleve tilbagegang, da Napoleonskrigene hærgede Europa og Danmark blev slået i hartkorn med netop Napoleon.

Baghuset blev tilføjet til gårdanlægget som pakhus i 1771. Huset er en betydelig bygning, der er 15 fag langt og ligeledes to etager højt, og som giver et godt indtryk af den flotte bindingsværksgård, der har ligget her tidligere Oprindeligt bestod anlægget af et forhus i 18 fag og to store sidebygninger. I dag huser pakhuset et advokatkontor. Pakhuset er ikke ændret væsentligt i det ydre siden opførelsen. Det kan stadig ses, hvis man går ind på gårdpladsen gennem porten ved Torvet 2.

Poul Jacobsen ”Kinafarer” købte ejendommen i 1754 efter sognepræst Seerup.

Poul Jacobsen var født i 1717 i Svanninge uden for Faaborg som søn af en fæstebonde. Han blev beskrevet som en yderst driftig købmand og med en beskeden adfærd. Han døde i 1775, kun 58 år gammel.

At Poul Kinafarer var en jævn mand, forhindrede ikke, at der blev gjort stads af ham, selv i døden! Her er notatet i Faaborg Kirkebog ved hans begravelse i 1775:

“Løverdagen d. 18 Febr om Efttermiddagen Kl. 5 døde Sr. Povel Jacobsen Kiøb og handels Mand her i Byen, som var 58 aar gammel, blev begravet Løverdagen d. 25 Ditto, og hans liig nedsat i een aaben begravelse i Koret givet vox lius tillige Ringet og talt over graven af Hr. Kannevorff. “

Så kunne det næppe blive finere.

Her kan ses flere gamle postkort fra Faaborg

https://bjorneri.dk/FAABORG/FAABORG.html