Laurits Andersen Ring (født Laurits Andersen) (1854-1933) var en tidlig dansk symbolistisk maler. Han malede skildringer af realistiske scener af husmænd og deres boliger. Som ung var Ring rastløs og havde ikke stiftet hjem og familie.

I 1881 besluttede han og vennen, maleren Hans Andersen fra landsbyen Brændekilde, at ændre deres efternavne. De tog deres fødebyers navne til efternavne for at undgå at blive forvekslet ved en fælles udstilling. Laurits kom da til at hedde L.A. Ring (Ring var en landsby mellem Næstved, Præstø og Vordingborg), og vennen Hans blev til H.A. Brændekilde.

Ring var hele sit liv fritænker og ateist.

Foråret 1895 ændredes hans stil til mere lyse toner og motiver efter mødet med Sigrid Kähler, der på dette tidspunkt var 21 år gammel. De blev gift året efter, hvor L.A. Ring var 41 år – 20 år ældre end hustruen.

I Rings kunst er vejen, landevejen, hulvejen og markstien et gennemgående motiv, også andre veje som bække, åløb, flodmundinger og åbent hav og det moderne som broer, jernbanespor og telefontråde bruger Ring som ledemotiver. Vejene leder blikket ind i billederne og videre ud igen, symbol på den menneskelige tilværelse.

Sigrid Kähler (1874-1923) var datter af keramikeren Herman Kähler, ejeren af Kählers berømte, keramiske fabrik. Hun arbejdede i faderens værksted, hvor hun fortrinsvis udførte dekorationsmalerier især med blomstermotiver. I 1895 mødte hun L.A. Ring, der på det tidspunkt havde sin daglige gang i Kählers værksted. Parret blev gift i 1896 og fik tre børn. Efter giftermålet lagde hun sit eget kunstneriske virke på hylden og helligede sig husarbejdet. Sigrid Ring døde af tuberkulose i 1923.

Mit absolutte ynglingsbillede. L.A. Rings hustru Sigrid Kähler

I havedøren
Kunstnerens Hustru. 1897

Pinx L.A. Ring. Ikke postsendt. 10,5 cm. * 15 cm. 

Statens Museum for Kunst

Et typisk Ring-maleri, som han arbejdede på over flere år:
Led- eller banevogteren i Landsbyen Ring