STATSMINISTER C.D.F. Reventlow
Ikke postsendt
.
Reventlow-Museet Pederstrup, Lolland

Christian Ditlev Frederik Reventlow var godsejer, statsminister og politiker, hvis indflydelse på folkets liv og meninger gjorde ham populær. Hans måske største fortjeneste var hans involvering i ophævelsen af Stavnsbåndet i 1788. Fra 1789 var Reventlow ledende medlem af den skolekommission, der forberedte 1814-skoleloven, og han medvirkede aktivt i oprettelsen af lærerseminarier. Indenfor skovdrift var Reventlow foregangsmand og initiativtager til Fredskovsordningen af 1805.  På sine egne godser praktiserede Reventlow sine politiske ideer, længe før de blev til love – han oprettede skoler, afløste hoveri og indførte moderne driftsmetoder.

I 1797 blev han statsminister.

Reventlows kritiske holdning til Frederik VI´s udenrigspolitik og økonomiske politik, der førte til krigene mod England og efterfølgende statsbankerot, bragte ham i stigende modsætning til kongen, hvis kabinetsstyre han misbilligede. I 1813 forlod Reventlow statstjenesten i protest.

Senere trak Reventlow sig tilbage til sine godser på Lolland. Da den gamle politiker døde, blev han hædret for at kæmpe for folkets frihed, og for at sætte landboreformerne i gang.

Museet i Pederstrup

TORRIG L (Nakskov). Reventlow-Museet, Pederstrup
Ikke postsendt

Udgivet af Museet

På Reventlow-Museet i Pederstrup i Torrig på Vestlolland træder man ind i hjemmet hos den store statsmand og reformator. Her fornemmer man livet på en herregård omkring år 1800, og i de smukt møblerede stuer i hovedbygningens stueetage er det muligt at komme helt tæt på Reventlow, hans politiske virke og ikke mindst hans privatliv, fortalt gennem portrætter, kunstgenstande og møbler fra familien og perioden.