Højskolernes flagskib og Grundtvigs højborg

ASKOV HØJSKOLE
Postsendt 1921 fra Vejen til Rødvig Stevns

Frimærket aftaget

Jens Arnums Boghandel. Askov pr. Vejen

Askov Højskole ligger i landsbyen Askov ca. 3 km vest for stationsbyen Vejen i det sydlige Jylland mellem Kolding og Esbjerg. Den blev grundlagt i 1865 som en videreførelse af Danmarks første folkehøjskole, oprettet 1844 i Rødding. Rødding blev efter krigen i 1864 indlemmet i Prøjsen (senere Tyskland).  Politisk og geografisk var vejen derfor banet til etablering af en højskole tæt ved den nye grænse til Tyskland, men altså på dansk område.

Lærerkredsen fra Rødding med Ludvig Schrøder som forstander ønskede efter 1864 fortsat at arbejdet nord for grænsen. Men Askov blev anderledes end Rødding.

Hvad der især kom til at give Askov Højskole dens særpræg, var indførelsen af den “udvidede” højskole fra 1878. På vinterskolen kunne som noget nyt tilbydes en række udvidede fag, som primært var beregnet for elever (både mandlige og kvindelige), der tidligere havde været på andre højskoler. Det blev derfor muligt at tiltrække højt kvalificerede lærerkræfter som f.eks. fysikeren og opfinderen Poul la Cour, der var banebrydende indenfor vindmøller.

I starten kom langt de fleste elever på Askov Højskole fra bondestanden, men efterhånden kom der også elever fra andre samfundslag.

PÅ ASKOV HØJSKOLE. 1902
Erik Henningsen, pinx.
Ikke postsendt. 15 * 10,5 cm. 

Det Berlingske Bogtrykkeri A/S

Med baggrund i den udvidede højskole skabtes med tiden et stort bibliotek på skolen. Ud over at være Danmarks førende bibliotek med hensyn til litteratur af og om Grundtvig er biblioteket et vigtigt led i skolens arbejde, især på de lange kurser.

Askov Højskole har siden sin oprettelse været betragtet som højskolernes “flagskib” og Grundtvigs “højborg”, fordi den gennem alle årene har kørt en linje, der lå tæt op ad Grundtvigs tanker.

I 1880’erne oprettede den unge Søren Larsen Meldgaard Askov Sløjdlærerskole, der i mange år lå ved siden af højskolen. De gamle bygninger anvendes nu som amatørteater, 

ASKOV SLØJDSKOLE
Vejenvej 43

Ikke postsendt.
Sylvest Jensen. 100065 (Stender)