Jeppe Jensen Aakjær blev født i 1866 i Aakjær, Fly Sogn ved Skive. Han døde i 1930 64 år gammel på gården Jenle i Salling.

Jeppe Aakjær var en betydelig dansk forfatter af romaner, noveller, digte og skuespil.

Jeppe Aakjær var flere gange i konflikt med samfundet, som han gjorde oprør imod.  I 1887 sad han i fængsel 17 dage for sine foredrag om Den franske Revolution i 1789 og sine angreb på Indre Mission.

Han var gift med forfatterinden Marie Bregendahl, der som han selv stammede fra Fjends.  I slutningen af 1899 skiltes de efter at have fået en søn. Aakjær blev boende i København, men om sommeren flyttede han til gode venner i Jylland. Her udfoldede han sig rigtigt, især i Jebjerg. Her skrev han bl.a. Missionen og dens Høvdinge og Vredens Børn, der satte sindene i kog over hele Danmark. Ikke mindre end 1.000 artikler blev det til. De fleste kritiserede Aakjær, men mange fik øje på de elendige forhold, tyendet levede under. I 1907 nedsattes en tyendekommission med bl.a. Peter Sabroe, der skulle se på forholdene. Tyendeloven blev ophævet i 1921.

I 1902 mødte Aakjær den unge jyske pige Nanna Krogh. De forelskede sig straks i hinanden. Da Aakjær ikke havde orden i sine skilsmissepapirer, kunne han først blive gift med Nanna Aakjær i 1907. Straks efter flyttede parret ind på den nybyggede gård “Jenle” i Salling 12 km nord for Skive.

JENLE 1916. Nanna og Jeppe Aakjær i dagligstuen.
Busten af Jeppe Aakjær (af N. Hansen-Jakobsen) står
i Jenles forhave
Ikke postsendt
Solveig Bjerre

Nanna Aakjær var først uddannet snedker og derefter billedskærer. De fik børnene Solveig og Esben.

Når Aakjær havde offentliggjort sine digte, flokkedes komponisterne om at sætte melodi til dem.

Komponisten Carl Nielsen skrev musik til Jens Vejmand

Jeg er havren. Komponisten er Aksel Agerby

Ole sad på en knold og sang. Melodi Alfred Thofft

Thomas Laub skrev i 1915 melodi til Aften (stille, sol går ned). Digtet fra 1912 er optaget i Kulturkanonen som en del af lyrikantologien.

JENLE. Jeppe Aakjærs Gaard
Ikke postsendt
Skive Papir. 90640 (Stender)