– giv et bidrag til opførelsen, så slipper du for en tur i Skærsilden

HELLIGAANDSHUSET
Postsendt til Kiel/Flensburg i Tyskland. Frimærkerne aftaget
7840 C. N:s, Lj, Sthlm

Helligåndshuset eller Det gamle Stenhus, som det engang kaldtes, ligger på Erik Menveds Plads i Randers, Det er uden tvivl et af de huse i byen, der gennem tiden har været hjemsted for flest aktiviteter. Senest på grund af storken Julius, der i flere år havde sommerbolig på toppen af huset.

Husets historie strækker sig næsten 600 år tilbage – til 1434, hvor det blev bygget af Købsvendens Lav. De fik støtte dertil af landes bisper, der gav lov til, at midlerne blev indsamlet ved salg af afladsbreve. Man fik f.eks. 40 dages aflad, d.v.s. 40 dage mindre i Skærsilden, hvis man bidrog med et passende beløb til byggeriet. Huset blev bygget som omsorgshjem, hvor man tog sig af gamle, syge, fattige og hjemløse mennesker – både børn og voksne.

I 1489 blev ledelsen overtaget af den katolske Helligsåndsorden, (deraf navnet Helligåndshuset), der hørte direkte under paven, og huset, som vi kender det i dag, er den sidste rest af Helligåndsklosteret.  I 1530 blev hele Randers lagt i aske ved en storbrand.  Helligåndshuset klarede branden men fik dog ikke lov at bestå i længere tid. I 1541 – lige efter Reformationen – blev det nedlagt af Christian den 3., da den katolske tro måtte lade livet og munkene over hele landet var blevet beskyldt for dovenskab og pligtforsømmelse.

I 1782 blev huset købt af kommunen med henblik på at bruge det til latinskole. På Randers Latinskole gik digteren Steen Steensen Blicher, der var elev 1796-1799 og vendte tilbage som lærer i 1810- 1811. Omkring 1850 var Henrik Pontoppidan elev her.

Huset var med de mange år på bagen efterhånden meget slidt og forfaldent og så direkte miserabelt ud. Oven i købet blev det kaldt for en gammel, rådden skidtkasse af en amtmand fra Aarhus. Derfor ville man nu rive huset ned for at skabe mere torveplads, og det resulterede i en kæmpe avisdebat. Der gik sjældent en dag uden lange indlæg i avisen, hvor bygningens fremtid blev diskuteret. Her er nogle eksempler på læserbreve derom:

“Har denne bygning kunstnerisk værdi? Nej, ikke spor. Tværtimod udmærker den sig fænomenale hæslighed. Den har i mange år vansiret den plads, hvorpå den ligger. ” 

“Det er et blad af Danmarks historie, man vil udslette; et sjældent og uerstatteligt, et her i landet enestående og mærkeligt monument”.

“Den er aldeles uanvendelig til nogen som helst brug, og når nu historisk samling ret snart forlader den ligesom Teknisk Skoles elever, så er det kun et elysium for rotter og mus”. 

Da det så ud som om Helligåndshusets skæbne var blevet bestemt, blev der iværksat en personlig indsamling, der rendte op i 26.712 kroner, og huset blev reddet.


Arkitekt Hack Kampmann fik til opgave at restaurere huset og bringe det tilbage til, hvad der mentes var dets oprindelige udseende. Helligåndshuset stod færdigrestaureret i 1897, hvor kommunen igen overtog det, og straks efter fik Folkebiblioteket til huse i underetagen, hvor det lå indtil 1927.  Fra 1927 – 1947 blev huset brugt til f.eks. foredrag, teater, møder o.s.v. I 1947 flyttede Randers Turistbureau ind i det gamle historiske hus, hvor det lå indtil 1993.

Huset eksisterer stadigvæk på sin oprindelige plads.

HELLIGAANDHUSET
Formentlig postsendt i brev

Papirbazaren, Brødregade 1, Randers

De to kort og mange flere fra Randers kan ses her:

https://bjorneri.dk/RANDERS/RANDERS.html