Aarhus. Skolegade op mod Domkirken

Fra omkring 1910, hvor alle pænt følger kanonfotografens anvisninger om at stå stille

Ingen Forlagsangivelse

  • Igennem tiderne har Skolegades centrale placering både tæt på by og havn, været særdeles attraktiv for restauratører. Gaden har i dag en god placering med både togstation, teater, DOKK1, Domkirken og Aarhus Aa som nærmeste naboer. Flere færger og skibe lagde også til på Aarhus Havn, som Skolegade førhen grænsende direkte op til. Der ses i dag spillesteder, natklubber, cocktailbarer, værtshuse og enkelte restauranter. Af de længstlevende af de nuværende kan nævnes Pinds Café, hvis historie kan spores helt tilbage til 1848, Casino Bar som flyttede til Skolegade fra Rosenkrantzgade i 1964 og spillestedet Fatter Eskild med stor gårdhave med udeservering siden 1973  Af restauranter kan nævnes Teater Bodega. hvis historie går helt tilbage til år 1911 som ‘Torvecafeen’, men stedet har haft sit nuværende navn siden 1959.

I 1827 anlagde Laurids A. Jahnsen en søbadeanstalt i Skolegade 32. Det var Aarhus første søbadeanstalt. I forbindelse med åbningen af indrykkede Laurids A. Jahnsen følgende annonce i Århus Stiftstidende:

”Den Opmærksomhed som Søebade overalt finder ved sin Behagelighed og for Sundheden velgieørende Virkninger har tilskyndet Undertegnede at anlægge en almen Søe-Badeanstalt for Aarhuus og Omegn i Gaarden Nummer 32 paa Skolegaden, som dertil synes fortrinligen situeret og frembyder en af de behageligste Udsigter i Aarhuus. Anlægget er nu saavidt fuldført, at det fra Mandag af staaer til Afbenyttelse. Maatte det nu, som jeg haaber, vinde Publikums Bi-fald og svare til dets Bestemmelse; at forene Nytte med Behagelighed, vil jeg derved høste Lønnen for de Besværligheder Anlægget har været forbunden med.”